<< ธันวาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า
e-Learning


  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
25 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอาหารกลาวัน ระหว่างวันที่ 15 - 19 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอาหารกลาวัน ระหว่างวันที่ 15 - 19 มีนาคม 2564
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอาหารกลาวัน ระหว่างวันที่ 15 - 19 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอาหารกลาวัน ระหว่างวันที่ 15 - 19 มีนาคม 2564
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอาหารกลาวัน ระหว่างวันที่ 15 - 19 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอาหารกลาวัน ระหว่างวันที่ 15 - 19 มีนาคม 2564
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมชุมนุมของนักเรียนในโรงเรียน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมชุมนุมของนักเรียนในโรงเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุโครงการป้องกันการทุจริตปลูกจิตสำนึกในสถานศึกษา
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุโครงการป้องกันการทุจริตปลูกจิตสำนึกในสถานศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุโครงการวัผลประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุโครงการวัผลประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาสู่การประกันคุณภาพการศึกษา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาสู่การประกันคุณภาพการศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดโครงการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดโครงการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเรียนตามหลักสูตรฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเรียนตามหลักสูตรฯ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ อุปกรณ์โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ อุปกรณ์โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อหนังสือห้องสมุด จำนวน 160 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อหนังสือห้องสมุด จำนวน 160 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนตามหลักสูตรท้องถิ่น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนตามหลักสูตรท้องถิ่น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุโครงการกิจกรรมของพ่อฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุโครงการกิจกรรมของพ่อฯ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุ สื่อการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาฯ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุ สื่อการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาฯ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างสำเนาเอกสารพร้อมเข้าเล่มหลักสูตรสถานศึกษาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างสำเนาเอกสารพร้อมเข้าเล่มหลักสูตรสถานศึกษาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2563
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง
117/1 ถนนเมืองสมุทร ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300